En mäklare är en person som bedriver handel och är en mellanhand när det gäller försäljning av företag, fastigheter, aktier, värdepapper med mera. En fastighetsmäklare är en person som har som yrke att till exempel förmedla fastigheter, tomträtter, bostadsrätter och hyresrätter. För att ha koll på det senaste när det gäller fastighetsmäklare finns det alltid länkar och artiklar som du kan läsa, bland annat i Aftonbladet, och på flera andra ställen på nätet. En aktiemäklare sysslar däremot med köp och försäljning av aktier och andra värdepapper som finns på finansmarknaden. De ger råd om de köp- och säljlägen som råder gällande aktier och värdepapper.

Fastighetsmäklare

Många tror att en fastighetsmäklare bara visar några bostäder och får väldigt bra betalt för bara dessa få timmar. Det stämmer inte alls med verkligheten, en mäklare måste ha mycket mer kunskaper än att hålla i en visning och dela ut prospekt över bostaden. En mäklare har ett stort ansvar och deras arbete granskas regelbundet av myndigheter. Precis som andra yrkesgrupper har även fastighetsmäklare regler och lagar att hålla sig till. Den lagen som ska följas heter Fastighetsmäklarlagen.

Utöver den lagen, måste en mäklare även följa det som kallas för god fastighetsmäklarsed. Regeln beskriver hur en mäklare ska sköta sitt arbeta och uppträda. Det krävs en högskoleutbildning som ger tillåtelse att arbeta som fastighetsmäklare. Alla mäklare som är aktiva ska vara registrerade och de ska betala en årsavgift om de vill vara licensierade. Du som kanske ska sälja eller köpa en bostad och behöver en mäklare, vad bör du tänka på? Det viktigaste är att du väljer en fastighetsmäklare som har licens. Mäklare som arbetar på större banker har det, och de kontrolleras ofta. Väsentligt är också att gå på magkänslan, du och fastighetsmäklaren bör känna förtroende för varandra, då blir situationen smidigare.

Vad gör då en fastighetsmäklare?

Det är fastighetsmäklaren som har kontakt med både de som ska sälja sin bostad och de som ska köpa. Målet är att få parterna att komma överens om ett pris och ett villkor, så att det blir en affärsöverenskommelse. Mäklaren ser till att alla papper skrivs på korrekt, och att köpet genomförs så smidigt som möjligt. En fastighetsmäklare får sälja fastigheter, bostadsrätter och fastigheter. Man kan säga att en mäklare är expert på bostadsmarknaden och hur den fungerar. Det är av stor vikt att både säljare och köpare ska känna sig trygga under hela processen.