Det brukar vara stor efterfrågan på jordbruks- och skogsbruksfastigheter, särskilt för dem som har yngre skog som ger hög tillväxt. Även jordbruksfastigheter som inte ska gå i arv säljs i dag många gånger till dem som vill odla ekologiska eller KRAV-produkter.

De som är intresserade av skog är ofta köpare som vill planera långsiktigt och som även är beredda att köpa kontant. Det som är viktigt att tänka på innan du säljer din skogsbruksfastighet är att till exempel inte slutavverka under de sista åren innan du tänkt sälja. Se däremot till att röja kring skogsvägarna så de ser snygga ut och är framkomliga för personbilar. Märk ut markgränserna så de syns tydligt när det är visning.

Göra innan kontakt med mäklare

Om skogen innehåller ett eller flera jakttorn ger det ofta mer betalt. Allt bör vara färdigplanerat och en ny skogsbruksplan ska vara upprättad. En skogsbruksplan är ett redskap som hjälper till när du ska planera att sätta in och ta ut pengar ur din skog. På så sätt har du en ordentlig plan över din verksamhet i skogen och din skogsekonomi. Det är av stor vikt att köparen kan sätta en så korrekt uppskattning det går av virkesförrådet, och vilka åtgärder som behöver göras under de kommande åren. Innan försäljning är det viktigt att även värdera ditt lantbruk, torp och skog. För detta ändamål tar du bäst kontakt med en licensierad fastighetsmäklare som är specialiserad på just lant- och skogsfastigheter.

Dessa fastighetsmäklare har dagliga kontakter med fastighetsbranschen som verkligen kan allt om att utföra värderingar som är korrekta. Värderingar som ska ligga till grund för bodelning, arvskifte, belåning och försäljning. Fastighetsmäklarna inom detta område utför varje år flera hundra skriftliga värderingar av skog, lantbruk, torp och gårdar. Deras uppdragsgivare är banker, advokater och enskilda fastighetsägare.

Värdera skog

Är du skogsägare och tänkt sälja är det viktigt att du har en bra uppfattning om vad din skog ungefär kan vara värd. Vänd dig till en fastighetsmäklare med specialinriktning när det gäller värdebedömning av skog och mark. När en värdering görs tas hänsyn till gallringar, avverkningar och eventuella planteringar. Mäklaren kollar upp hur skogsbilvägarna ser ut och om det finns tillgänglighet för jakt, några saker som höjer priset. När det gäller byggnader som finns på marken har de givetvis inverkan på hela skogsfastighetens värde, men de värderas alltid separat.

Värdera lantbruk

När en fastighetsmäklare värderar en gård som har en pågående drift som växtodling och djurhållning tar de hänsyn till funktion och markegenskaper men även hur effektiva byggnader och djurhållningen är. Värdering av hur vägen till lantbruket ligger till, hur åker och betesmark ser ut, och även hur joden är klassat och om det finns mycket ogräs påverkar också värdet. Ligger gården inom ett jordbruksområde som är starkt och expansivt är det ännu mer positivt.

Att göra innan gården säljs

Innan du kontaktar en mäklare är det viktigt att snygga till gården och dess tillgångar. Se till att laga brister som finns inomhus och utomhus är det angeläget att städa ordentligt. Om gården funnits i flera generationer lär det finna mycket skräp kvar. Inget av detta får finnas kvar när försäljning sker. Fixa först en loppmarknad på gården, så du får in lite pengar. Resten kan du skänka till second hand och slänga på en återvinningscentral. Avlägsna snår och gräs som finns runt åkrar, gårdscentrum och ekonomibyggnader. Om detta är gjort innan det är dags för visning lär du säkert få fler spekulanter.